Centrum Obsługi Mieszkańca przy pl. M. Kromera 44
data: 19.10.2019   godz. 19:58
  Nazwa grupy Aktualnie obsługiwany numer: Liczba oczekujących klientów: Ilość czynnych stanowisk:
  A: Ewidencja ludności
 
 
 
  B: Odbiór dowodu osobistego
 
 
 
  C: Przyjmowanie wniosku o Dow.Osobisty
 
 
 
  R: Rejestracja pojazdów
 
 
 
  W: Odbiór dowodów rejestracyjnych
 
 
 
  P: Prawa Jazdy
 
 
 
  U: Klienci umówieni internetowo